آداب معاشرت - ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار (1-2)

معرفى اجمالى

آداب معاشرت اثر آیت‌الله حاج محمد باقر كمره‌اى، ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار به زبان فارسى در 27 آبان سال 1361 ش ميباشد كه توسط آقاى محمد بهشتى تصحيح شده است. جلد شانزدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار، كه مطابق جلد 71 الى73 از مجموعه 110 جلدى است كه در مورد آداب معاشرت و آداب و سنن مى باشد.

ساختار و محتوا

جهت شناسائى و آموزش حقوق ميان افراد خانواده، همسايگان، هم شهريان، هموطنان و همنوعان در اسلام و ديدگاه شيعه، علامه مجلسى كتاب العشره را در آداب معاشرت و آميزش انسانها و مسلمانها تنظيم نموده است.

جلد اول با مقدمهاى از مترجم شروع و سپس ترجمهاى از گفتار ناشر ذكر ميشود و بعد از آن كتاب را در سى باب مرتب نموده در حالى كه اين كتاب تماما روايى است و مترجم به آن چيزى نيفزوده است. در باب اول آن كه كلياتى از حقوق ميباشد، رساله حقوق امام سجاد(ع) ذكر شده و درباره معاشرت با خويشاوندان و بردگان و خدمتكاران (بيشتر در درون خانه)، همچنين دربابهاى بعدى در خوشرفتارى با پدر و مادر و فرزندان و حقوقشان بر يكديگر و منع از حق‌نشناسى، در آداب معاشرت و نيز، حق همسايه، آداب برخورد با دوستان و فضيلت آنان و اقسام دوستان و فضل دوست، اندازه دوستى، آداب و حقوق آن، و نهى از خودباختگى، وضع انس با دوستان و ديگر مسائل مربوط به روابط اجتماعى مى باشد.

جلد دوم، كه ادامه جلد اول است با سخنى از ناشر و مصحح شروع ميشود و داراى نود و شش باب است كه از باب سى و يكم شروع و باب نود و ششم به پايان مى رسد. در اين جلد نيز پيرامون مسائلى چون: معاشرت با يتيمان و خوردن مال ايتام و ثواب جا دادن و مهرورزى با آنها و عقاب آزار دادن آنان، در انصاف و عدالت، باب هديه و پيشكش، در آداب داشتن، و درباره كسى كه اندازه خود شناسد و از حد خود فراتر نرود، فضيلت رازدارى و نكوهش فاش كردن اسرار، در تواضع و فروتنى، مهربانى با خردسال و احترام سالمند و بزرگداشت مسلمان ريش سفيد، درباره كينه، دشمنى، كشمكش و تجاوزگرى با مردان، در كيفر بر گناه و ريزبينى مؤمنان، درباره ترسوئى، در ظلم و انواع ظلم، و مظالم عباد، و كسى كه مالى از غير راه حلال گرفته و در نا حق خرج كرده، و فساد در زمين، در شيوه نشستن و انواع نشستن و ديگرمسائل مى باشد.

در اينجا لازم است به ذكر چند نكته در مورد ترجمه اين كتاب توجه كرد:

1. سند احاديث متن عربى به اعتماد وجود آن در اصل براى اختصار ذكر نشده است.

2. نام مصادر حديث كه در متن با رمز از طرف مؤلف براى هر كتابى آمده در ترجمه نام كتاب ذكر شده تا براى خواننده روشن و واضح باشد.

3. اگر چند حديث از يك كتاب نقل شده پس از ذكر نام آن كتاب در حديث اول براى احاديث بعد، لفظ "همان" آورده شده است.

4. براى موارد ابهام حديث ميان دو هلالى شرحى مختصر گنجانيده شده است.

نسخه شناسى

كتاب حاضر توسط انتشارات اسلاميه در تهران به سال 1364 ش در دو جلد، چاپ اول آن انجام شده است.

در پايان هر جلد از كتاب يك فهرست از مطالب كتاب ديده مى شود.

خواندن 7228 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.