ساقیه هفتم: در ثواب قرائت قرآن است

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: قرآن عهد و نامه الهی است به سوی بندگان. پس سزاوار این است که هر مسلمانی در فرمان الهی نظر نماید و هر روز پنجاه آیه بخواند.

و از حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه منقول است که: خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود و یاد خدا در آن می شود برکت در آن خانه بسیار می شود، و ملائکه در آنجا حاضر می شوند، و شیاطین از آن خانه دور می شوند، و روشنی می دهد آن خانه اهل آسمان را چنانچه کواکب روشنی می دهند اهل زمین را. و خانه ای که در آن قرآن خوانده نمی شود و یاد خدا نمی کنند در آن، برکت آن خانه کم است، و ملائکه از آن خانه دوری می کنند، و شیاطین در آن خانه حاضر می پاشند.

و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خانه ای که در آن مسلمانی قرآن خواند، اهل آسمان آن خانه رابه یکدیگر می نمایند، چنانچه اهل دنیا ستاره های روشن را به یکدیگر می نمایند.

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر که قرآن را ایستاده در نماز بخواند حق تعالی به عدد هر حرفی صد حسنه در نامه عملش بنویسد. و اگر نشسته در نماز بخواند به هر حرفی پنجاه حسنه از برایش بنویسد. و اگر در غیر نماز بخواند به هر حرفی ده حسنه از برایش بنویسد.

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که فرمود که: چه چیز مانع می شود تاجران شما را که مشغول اند در بازار، از این که چون به خانه برگردند نخوابند تا سوره ای از قرآن بخوانند؟ تا حق تعالی به جای هر آیه ده حسنه از برای ایشان بنویسد و ده گناه از ایشان محو نماید.

و از بشر بن غالب منقول است که: حضرت امام حسین صلوات الله علیه فرمودند که: هر که آیه ای از کتاب خدا ایستاده بخواند حق تعالی به هر حرفی حسنه ای از برای او بنویسد.

و اگر در غیر نماز بخواند به هر حرفی ده حسنه از برایش بنویسد. و اگر گوش دهد قرآن را، به هر حرفی حسنه ای از برایش بنویسد. و اگر در شب قرآن را ختم نماید ملائکه تا صبح بر او صلوات فرستند. و اگر در روز ختم کند ملائکه کاتبان اعمال، تا شام بر او صلوات فرستند. و البته بعد از ختم قرآن یک دعای مستجاب از برای او هست. و ختم قرآن از برای او بهتر است از مابین آسمان و زمین که پر از ثواب باشد. راوی عرض نمود که: اگر قرآن نخوانده باشد چه کند؟ فرمود که: حق تعالی بخشنده و کریم است. اگر هر چه می داند بخواند خدا او را این ثواب می دهد.

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر که در مکه ختم کند قرآن را از جمعه ای تا جمعه یابیشتر یا کمتر، و ختمش در روز جمعه باشد، حق تعالی از اجر و ثواب از برای او بنویسد از اول جمعه ای که در دنیا بوده است تا آخر جمعه ای که خواهد بود. و همچنین اگر در روزهای دیگر ختم نماید.

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که در شبی ده آیه بخواند او را از غافلان ننویسند. و اگر در شبی پنجاه آیه بخواند او را از ذاکران بنویسند. و اگر صد آیه بخواند او را از قانتان بنویسند. و اگر دویست آیه بخواند او را از خاشعان بنویسند. و اگر سیصد آیه بخواند او را از رستگاران و فایزان بنویسند. و اگر پانصد آیه بخواند او را از جماعتی بنویسند که سعی بسیار در عبادت کرده باشند. و اگر هزار آیه بخواند برای او قِنطاری از نیکی بنویسند که هر قنطاری پانزده هزار مثقال از طلا باشد، و هر مثقالی بیست و چهار قیراط باشد و قیراط کوچکش مثل کوه احد باشد و قیراط بزرگش مثل مابین آسمان و زمین.

و از حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیه منقول است که: هر که حرفی از کتاب خدا را گوش دهد بی آن که بخواند، حق تعالی برای او حسنه ای بنویسد، و گناهی از او محو نماید، و درجه ای برای او بلند گرداند. و کسی که حرفی از قرآن را یاد گیرد حق تعالی ده حسنه برای او بنویسد، و ده سیئه از او محو نماید، و ده درجه برای او بلند گرداند.

و فرمود که: نمی‌گویم به هر آیه ای به او این ثواب می دهند، بلکه به هر حرفی مانند با و تا. و هر که حرفی از قرآن را نشسته در نماز بخواند خداوند عالمیان بنجاه حسنه برای او ثبت نماید، و پنجاه گناه او را محو فرماید و پنجاه درجه از برای او بلند گرداند. و هر که حرفی را ایستاده در نماز بخواند حق تعالی صد حسنه برای او ثبت نماید، و صد سیئه از او محو فرماید، و صد درجه برای او بلند گرداند، و کسی که قرآن را ختم نماید حق تعالی به او یک دعای مستجاب عطا فرماید از برای دنیا یا آخرت.

و حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه فرمود که: اگر کسی به آیه ای از قرآن پناه برد از شر دشمنان، اگر از مشرق تا مغرب دشمن او باشند، از شر همه ایمن گردد، اگر با یقین و اعتقاد بخواند.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: شخصی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله شکایت نمود درد سینه خود را. حضرت فرمود که: به خواندن قرآن طلب شفا کن زیرا که حق تعالی می فرماید که: قرآن شفای دردهایی است که در سینه هاست.و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه منقول است که: هر که صد آیه بخواند از هر جای قرآن که باشد، و بعد از آن هفت مرتبه یا الله بگوید، اگر بر سنگی دعا کند خدا آن را بشکافد.

و به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: هر که از بلیه ای ترسد، و صد آیه بخواند از هر جای قرآن که خواهد، بعد از آن بگوید: اللهم اکشف عنی البلاء سه مرتبه، خدا آن بلا را دفع نماید.

و از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: هر جیز را بهاری است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است.

 

برگرفته از کتاب عین الحیات علامه مجلسی ره

خواندن 4219 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.